De marketing van idealen

Een indruk van de inhoud

Inzicht 3 Inzicht 6 Inzicht 11 Inzicht 19 Klik en lees de inleiding van enkele hoofdstukken

De kracht ligt in zaaien én oogsten én cultiveren

Inzicht 3

Misschien vreemd om het bouwen van een sterke goededoelenorganisatie met het werk van een boer te vergelijken. Toch zijn er meer overeenkomsten dan je op het eerste gezicht denkt. Wij geven in dit hoofdstuk met behulp van een schema (zie uitklapper) inzicht hoe een goed doel zijn marketing zou moeten inrichten. Het gaat erom dat de organisatie zijn landschap gaat bewerken. Een drietal zaken, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zijn daarbij aan de orde: zaaien, oogsten en cultiveren.

Emotie is leidend voor werving en binding

Inzicht 6

Bij de marketing van idealen is niet ratio leidend maar emotie. De psychologie geeft ons veel inzicht in hoe mensen informatie verwerken. Het overbrengen van een ideaal is niet per definitie het overbrengen van feiten, cijfers en goed onderbouwde redeneringen. We zijn als mens voor het verwerken van al die informatie eigenlijk niet goed genoeg ge√ęquipeerd. Vertel iemand echter een persoonlijk verhaal met een duidelijke emotionele lading en we hangen direct aan iemands lippen. Dat komt omdat we als mensen ontvankelijker zijn voor deze verhalen, we zijn gedurende de evolutie gevormd door ‘storytelling’ zoals de Amerikanen dit zo mooi noemen.

Inspirerend leiderschap is als zuurstof voor een organisatie

Inzicht 11

Als je potjes pindakaas produceert dan is het van belang dat allerlei processen goed gemanaged worden met als ultiem doel dat de kwaliteit, van elk potje dat de consument bereikt, gewaarborgd is. En natuurlijk moet ook een visie ontwikkeld worden op de ontwikkeling van de markt van broodbeleg en pindakaas en hoe in de toekomst aan de consumentenvraag voldaan kan worden. Als je leiding geeft aan een goed doel is het ingewikkelder. Dan red je het niet met het managen van processen, met ISO certificering, met het vastleggen van taak- en functieomschrijvingen en het keurig verantwoording afleggen aan instanties als bestuur, raad van toezicht, CBF enz. Sterker nog deze zaken zouden zelfs contraproductief kunnen werken ten aanzien van waar het werkelijk om gaat. De eerste taak van iemand die leiding geeft aan een goed doel is leider zijn. Met leider zijn bedoelen we als persoon de passie van de organisatie uitdragen. Om te beginnen binnen. Verbinding aanbrengen in een verzameling mensen. Door zichtbaar te zijn, door te luisteren, te praten, door vertrouwen en geloof te genereren, door te inspireren.

Ook goededoelenorganisaties kennen een levenscyclus

Inzicht 19

In de marketing en de economie wordt het begrip ‘productlevens¬≠cyclus’ gehanteerd. Dit staat voor een aantal (meestal vier) verschillende fasen dat een product dat in de markt wordt gezet doorloopt. Onderscheiden worden: de introductiefase, de groeifase, de volwassen/rijpheidfase en de terugval-/vervalfase. Afhankelijk van de fase waarin een product zich bevindt zullen andere instrumenten moeten worden ingezet om maximaal resultaat te realiseren. Analoog aan de productlevenscyclus kunnen we voor bedrijven en organisaties ook een soort van levenscyclus onderkennen waar men doorheen gaat. Zo ook voor goededoelenorganisaties.