De marketing van idealen

Wat anderen van dit boek vinden

‘De wereld van de goede doelen wordt bevolkt door goedwillende mensen. We leven in andere tijden. Dat vraagt om bezinning over de positionering en de governance van de organisaties in deze sector. Niet omdat het zo slecht gaat, maar wel omdat het huidige tijdsgewricht dat noodzakelijk maakt. Dit boek is bij uitstek een perfecte loods voor al die professionals en amateurs die graag hun mooie organisatie ook in deze nieuwe tijd goed willen laten functioneren.’
Ed Nijpels, Voorzitter Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

‘Het boek ‘De marketing van idealen’ geeft op duidelijke wijze inzicht in het belang van marketing voor de non-profitsector. Bovendien laat het zien dat deze discipline beter verankerd moet worden in de topstructuur. Het is dan ook niet alleen een aanrader voor bestuurders en directeuren van goede doelen, maar ook voor hun collega’s in de culturele sector. Ook daar kan een goed gepositioneerde en professioneel opgeleide marketeer de organisatie op het netvlies brengen van de bezoekers van musea en van concert-, toneel- en dansliefhebbers. Goede doelen en culturele instellingen verdienen een top of mind awareness en de marketing¬≠afdeling kan daarbij van eminent belang zijn.’
Joop Daalmeijer, Voorzitter Raad voor Cultuur

‘Ineke van der Ouderaa en Hans Geels zijn gepokt en gemazeld in de wereld van goede doelen. Hun boek ‘De marketing van idealen’ is een inspirerende, alsook praktische gids voor iedereen die zich bezighoudt met toezichthouden, besturen, positionering, marketing en fondsenwerving. Van harte aanbevolen!’
Marc van den Tweel, Algemeen directeur Natuurmonumenten

‘Dit boek gaat over 22 inzichten .... naar een betere wereld. Een bijdrage die er mag zijn! Een bijdrage die je moet (!) lezen. Elk inzicht helpt. Rechtstreeks uit de praktijkervaring van de schrijvers. Inspiratie om met hart en ziel te blijven bouwen aan de goede doelen om ons heen.’
Hein van der Loo, Directeur ABN AMRO MeesPierson Instituten en Charitas

‘Fascinerend boek: origineel, raak, inspirerend met verrassende voorbeelden uit de praktijk. Het Is een heel toegankelijk handboek voor de marketing van de goede doelen. Het gaat erover hoe je emotioneel in het brein van mensen kan doordringen. En hoe je met je organisatie altijd strategisch vanuit het ‘why’ extern moet communiceren naar je geldgevers. Van harte aanbevolen voor de goededoelenorganisaties, maar ook voor alle organisaties in de cultuur.’
Hans Andersson, Voorzitter VARA en Voorzitter Raad van Toezicht Parade/Mobile Arts

‘Succesvolle goede doelen zijn veelal ook sterke merken. Professionele marketing speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Dit boek, gebaseerd op theorie en praktijk, toont helder aan dat marketing voor goede doelen onontkoombaar is om ook tot betere resultaten te komen. De schrijvers van ‘De marketing van idealen’ tonen dit glashelder aan.’
Paul Beerkens, Voormalig Algemeen Directeur Nierstichting en voormalig Voorzitter VFI

‘Ik ben erg onder de indruk van het boek ‘De marketing van idealen’. Het is lekker geschreven en het legt - nog veel belangrijker - de vinger op de zere plekken in de goededoelenmarketing. Het biedt uitstekende handvatten voor goede doelen, met name voor bestuurder, directies en hoofden marketing & communicatie. Laten we hopen dat goede doelen de inzichten gebruiken om daadwerkelijk te luisteren naar de gever en er ook naar te handelen.’
Bert Cocu, Directeur Emolife

‘Ik heb niet eerder een zo duidelijke visie op (merk)strategie en marketing van goede doelen onder ogen gekregen dan met dit boek. De auteurs putten dan ook uit een ongekende ervaring. Met telkens een groot aantal voorbeelden illustreren ze haarfijn het bewijs dat achter hun inzichten schuilgaat. Met verwijzingen naar theorie en literatuur en per hoofdstuk een afsluiting met een paar rake gewetensvragen is dit boek een must read voor elke bestuurder en manager van een Nederlands goed doel.’
Fons van Rooij, Vice-voorzitter van Instituur Fondsenwerver. Adviseur. Oprichter WWAV